People of the World / Ljudstva sveta

21. marec je dan boja proti rasni diskriminaciji. Danes živi na svetu več milijard ljudi različnih ras, ki tvorijo pisano mavrico prebivalcev tega planeta. Boj proti rasizmu in diskriminaciji je potreba sodobnega človeka in njegove družbe. Učenje tolerance in strpnosti do drugačnih je nuja enaindvajsetega stoletja, ko se s pomočjo medijev in hitrosti prenosa informacij ter drugih sredstev komunikacije velikost tega majhnega planeta vztrajno zmanjšuje. Kar smo se naučili iz krvave zgodovine, mora dobiti svoj sodobnejši, bolj človeški epilog v času, ko se napredek meri tudi v etičnih pogledih na soljudi in njihovo eksistenco.

Ženska iz ljudstva Herero, ki živi v Bocvani in Namibiji. Foto: BenkaPulko.com

Novozelandski Maori. Foto: BenkaPulko.com

Avstralski aboridžini. Foto: BenkaPulko.com

Južnoameriški Indijanci v Boliviji. Foto: BenkaPulko.com

Ata Pit iz plemena Ovahimb v Namibiji. Foto: BenkaPulko.com

Paštuni žive v severnem Pakistanu in južnem Afganistanu. Foto: BenkaPulko.com

Ženska iz plemnena Akha, severna Tajska. Foto: BenkaPulko.com