Ljubezen in prase

Oblečena vate in odeta še vase

počutim se kot nebogljeno prase.

Vsa tuja sem si – vrag vedi čemu – zaželela,

da bi te za droben trenutek živela.

Vešč poželenja in nestalnih stvari,

mi nisi prikrival minljivosti strasti.

Trenutek se izrodil je v prazno sedanjost,

ko padam brezmejno v prazno notranjost.