Archive for December 25th, 2009

(Ne)čarbnost božičnih obdarovanj

• 25.12.2009